Kişisel Veri Bilgi Alma / İşlem Talebi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK
Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde
bulunma hakkı tanınmıştır.
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan
Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi
gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
 Noter vasıtasıyla,
 Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli
elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek
suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde
yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince
yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 6698 Sayılı Kanunda belirtildiği
üzere; Yanıt işlemi için ayrıca gerekli olan masrafların bulunması halinde bu masraflar
tarafınızdan talep edilecektir.

A - Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:

İsim:
Soy isim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-Posta:
Adres:

2
Kişisel Veri Bilgi Alma / İşlem talebi Başvuru Formu
B – Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, İş Ortağı, Çalışan adayı, Eski
çalışan, Üçüncü taraf firma çalışanı, gibi)
Müşteri İş Ortağı
Ziyaretçi Diğer: ………………………………………………………….
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Konu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eski Çalışanım
Çalıştığım yıllar:
…………………………………………………………………
Diğer:
…………………………………………………………………

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih: ……………………………………………………………..
Üçüncü taraf firma çalışanıyım
Çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.
………………………………………………………………………..
C – Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: (Size ayrılan alan
sınırlayıcı bir alan değildir, arzu edilmesi halinde iş bu evraka ek olarak aynı usul ve çerçevede
talebinize ilişkin açıklamalarınızı sunabilirsiniz.)

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

3
Kişisel Veri Bilgi Alma / İşlem talebi Başvuru Formu
D – Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta ile verilen yanıtlar tarafınıza daha
hızlı ulaşacaktır.)
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli
vekâletname gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz
tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve
kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde
veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel
verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak
ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel
olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da
yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

Hazal Seyahat Derecelendirmesi

Otel kategori ve yıldız sayıları T.C. Turizm Bakanlığı tarafından belirlenir. Tesislerin süreç içinde değiştirdikleri arttırdıkları ya da azalttıkları yıldız sayıları yine Bakanlık tarafından kontrol edilir. ' daki otellere ait belirtilen yıldız sayılarının bilgisi oteller tarafından acentemize verilmiş olup tavsiye ötesine geçmemektedir.

Sitemizde rating şeklinde gösterilen otel değerlendirmeleri Turizm Bakanlığı değerlendirmesi(derecelendirmesi) değildir, değerlendirmesidir. bu bilgilendirmeden dolayı sorumlu tutulamaz.

3D Secure

3D Secure, elektronik ticaret işlemlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla Visa ve MasterCard tarafından geliştirilmiş bir sistemdir.
Verified by Visa® ve MasterCard® SecureCode™logoları* bulunan sanal işyerlerinden yapılan alışverişler Visa ve MasterCard güvencesi altındadır. Bu sayede hem kart sahipleri hem de üye işyerleri olası sahtekarlıklara karşı güvence altına alınır.
* Visa tarafından verilen hizmetler "Verified by Visa®", MasterCard® tarafından verilen hizmetler ise "MasterCard® SecureCode" olarak adlandırılmaktadır.

Kart Sahipleri

3D Secure Sistemine kayıt olarak internet üzerindeki tüm alışveriş sitelerinde alışveriş yapabilirsiniz.
Alışveriş yapacağınız web sitesi Verified by Visa® ve MasterCard® SecureCode hizmetlerine dahil olsun veya olmasın, kart kullanımınız kısıtlanmaz. Bununla birlikte Verified by Visa® ve MasterCard® SecureCode hizmetlerine dahil olan web sitelerinden yapacağınız alışveriler ekstra güvenli olur.
Bankanız bu hizmetlere dahil ise bankanızın web sitesinden kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bankanızın web sitesinden bu hizmetlere dahil olup olmadığına dair bilgi alabilirsiniz. Bankanız bu hizmet için kendi markasını da yaratmış olabilir. Bankanızla irtibata geçerek konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

2020 ERKEN REZERVASYON OTELLERİ, FIRSAT ve İNDİRİMLERDEN İLK SİZ HABERDAR OLMAK İSTİYORSANIZ AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUNUZ...