Aydınlatma Metni

Değerli www.birdunyaturizm.com kullanıcısı:
Şirket politikamız kapsamında veri güvenliğiniz ve bilgi mahremiyetinize önem
göstermekte ve 6698 Sayılı KVKK uyarınca sizler için düzenlediğimiz aydınlatma metnini
dikkatinize sunmaktayız.
Aydınlatma Metnimizin Kapsamı;
Aydınlatma Metni, KVKK’nun 10. Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusu’nun
Aydınlatma Yükümlülüğü “ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel
verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği,
kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın
neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla  hazırlanmıştır.
Veri Sorumlusuna Ait Bilgiler
Unvanı: BİR DÜNYA TURİZM SEYAHAT NAKLİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: Oğuzlar Mahallesi, Türkocağı Caddesi, NO: 66 Daire: 6 06520 Balgat Çankaya, Ankara
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, bizzat tarafımızca iş
ve hizmet alanlarımızda, internet sitemiz ve iş birliği içerisinde bulunduğumuz iş ortakları,
sosyal medya mecraları, telefon ile kurulan irtibatlar, iş ve hizmet çevremiz içerisindeki
faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kanundan doğan yükümlülükler, pozitif
ayrımcılık uygulamaları, fiziksel mekân güvenliği adına alınan kamera çekimi vasıtasıyla ve
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen
amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Bir Dünya Turizm Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya şirketimiz iş ve işlemlerinde daha
uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.
 Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü
kişi, kurum ve kuruluşların merkezimize ilgili gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından
yapılabilmesi için özel nitelikli verileriniz hariç olmak üzere, Kamera görüntülerinin
depolanması, şirketimizde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve
denetimlerin sağlanması, Kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal
ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin

1

alınabilmesi, Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin hukuka uygun
biçime yerine getirilmesi, şirketimiz çalışmalarına ilişkin, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi
yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve tarafımız ile paylaşılan iletişim
kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek, Sunulan tüm hizmetlerin
finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması, Risk yönetimi ve
kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Veri güvenliği kapsamında, sistem ve
uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, Kamu düzeninin ve sağlığının
korunması, ihtiyaç araştırması ile reklam ve kampanya faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
pazarlama faaliyetlerinin ifası, yük ve insan taşımacılığı ile turizme ilişkin kanun ve
yönetmeliklerden doğan yükümlülüklerin ifası amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli
her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen
amaçlar doğrultusunda; İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya
kuruluşlar, Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, Finans ve
muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler, Denetçiler, Danışmanlar, İş
Sağlığı Güvenliği için uzman ve hekimler, İş ortakları; Faaliyetlerimizi yürütmek üzere
sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız gerçek ve
tüzel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanunun 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları
Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri iş bu haklara sahiptirler: Kişisel veri işlenip
işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde
veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili diğer
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme
Gibi haklarınız bulunmaktadır.
6698 Sayılı KVKK uyarınca düzenlediğimiz ve kapsamlı bilgi içeren Veri Güvenliği
Politikalarımıza www.birdunyaturizm.com sitemizden ya da şirket merkezimizden
ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla...

Hazal Seyahat Derecelendirmesi

Otel kategori ve yıldız sayıları T.C. Turizm Bakanlığı tarafından belirlenir. Tesislerin süreç içinde değiştirdikleri arttırdıkları ya da azalttıkları yıldız sayıları yine Bakanlık tarafından kontrol edilir. ' daki otellere ait belirtilen yıldız sayılarının bilgisi oteller tarafından acentemize verilmiş olup tavsiye ötesine geçmemektedir.

Sitemizde rating şeklinde gösterilen otel değerlendirmeleri Turizm Bakanlığı değerlendirmesi(derecelendirmesi) değildir, değerlendirmesidir. bu bilgilendirmeden dolayı sorumlu tutulamaz.

3D Secure

3D Secure, elektronik ticaret işlemlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla Visa ve MasterCard tarafından geliştirilmiş bir sistemdir.
Verified by Visa® ve MasterCard® SecureCode™logoları* bulunan sanal işyerlerinden yapılan alışverişler Visa ve MasterCard güvencesi altındadır. Bu sayede hem kart sahipleri hem de üye işyerleri olası sahtekarlıklara karşı güvence altına alınır.
* Visa tarafından verilen hizmetler "Verified by Visa®", MasterCard® tarafından verilen hizmetler ise "MasterCard® SecureCode" olarak adlandırılmaktadır.

Kart Sahipleri

3D Secure Sistemine kayıt olarak internet üzerindeki tüm alışveriş sitelerinde alışveriş yapabilirsiniz.
Alışveriş yapacağınız web sitesi Verified by Visa® ve MasterCard® SecureCode hizmetlerine dahil olsun veya olmasın, kart kullanımınız kısıtlanmaz. Bununla birlikte Verified by Visa® ve MasterCard® SecureCode hizmetlerine dahil olan web sitelerinden yapacağınız alışveriler ekstra güvenli olur.
Bankanız bu hizmetlere dahil ise bankanızın web sitesinden kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bankanızın web sitesinden bu hizmetlere dahil olup olmadığına dair bilgi alabilirsiniz. Bankanız bu hizmet için kendi markasını da yaratmış olabilir. Bankanızla irtibata geçerek konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

2020 ERKEN REZERVASYON OTELLERİ, FIRSAT ve İNDİRİMLERDEN İLK SİZ HABERDAR OLMAK İSTİYORSANIZ AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUNUZ...